مدرسة الثقلين

Dina personuppgifter hos Al-thaqalayn

Al-thaqalayn är en del av Al-wahda föreningen. Ett medlemskap i Al thaqalayn innebär att du godkänner Al-wahdas medlemsvillkor samt hantering av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter hos Al-Wahada föreningen
Det är av stort vikt för oss inom föreningen att du som medlem får rätt och tydlig information om hur vi behandlar och hanterar dina personuppgifter som är sparade hos oss. Du ska också få tydlig information om vilka uppgifter som vi har sparat om dig hos oss och hur du kan begära att rätta till eller ta bort dessa uppgifter.

Den 25:e maj 2018 började den nya dataskyddslagen GDPR träda i kraft. GDPR står för General Data Protection Regulation och ersatte den tidigare svenska personuppgiftslagen. Vi inom föreningen har sen dess uppdaterat våra villkor och du som medlem får mer kontroll över dina personuppgifter som är sparade hos oss.

Vilka personuppgifter sparas
Al-Wahda är en förening med flera medlemmar som i samband med ett nytt medlemskap lämnar sina personuppgifter till oss.
Personuppgifter som vi sparar vid anmälan till nytt medlemskap är namn, efternamn, personnummer, mejladress och mobilnummer.
Endast berörda personer inom föreningen får ta del av dessa uppgifter.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Alla personuppgifter sparas så länge man är medlem i föreningen och tas bort 1 år efter att medlemskapet sagts upp. Du som äger uppgifterna kan begära att vi tar bort eller ändrar dina uppgifter. Om du begär att få dina personuppgifter borttagen så avslutas även ditt medlemskap hos oss per automatik.

Lämnas personuppgifterna till tredje part?
Al-Wahda föreningen lämnar personuppgifter till Sensus. Personuppgifter som skickas är namn och personnummer. Informationen skickas till Sensus för att via dem ansöka om statsbidrag för folkbildning. Mer info om hur Sensus behandlar dina personuppgifter hittar du här: https://www.sensus.se/om-sensus/vi-skyddar-dina-personuppgifter/tryggare-hantering-av-personuppgifter/

Dina rättigheter
Du har alltid rätt till att när som helst få ett utdrag på vilken information vi har om dig och få veta hur samt i vilket syfte som personuppgifterna används. Skulle du inte vara enig med hur vi använder dina personuppgifter har du rätt till att göra invändningar samt ta tillbaka ditt samtycke. Om du vill få ett utdrag, ta bort eller ändra dina personuppgifter så gör du det genom att maila info@althaqalayn.se

Vem är personuppgiftsansvarig?
föreningens styrelse är personuppgiftsansvarige och du kommer i kontakt med dem via info@althaqalayn.se