مدرسة الثقلين

Medlemsvillkor

§ 1. Medlemskap
Medlemskapet i Al-Wahda Kulturförening är personligt. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar avtal för dennes räkning. I medlemskapet ingår:

  • Kursböcker
  • Fri inträde till alla våra fysiska kurser.
  • Diplom efter avslutat kurs

§ 2. Pris
Medlemsavgiften för ett år är 1250 kr. Vid registrering av flera familjemedlemmar kan eventuella rabatter ges på medlemsavgiften. I det fall en rabatt ges så dras rabatten av vid kassan i registreringsflödet.

§ 3. Betalning
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående via Swish.

§ 4. Avtalstid och uppsägning
Ett medlemskap gäller längs till juni månad då förfrågan om förnyelse av medlemskap skickas ut. Medlemskapet kan avslutas när som helst utan någon uppsägningstid. Medlemskapet kan även sägas upp av Al-Wahda Kulturförening om nedan villkor inte uppfylls under medlemskapstiden:

  • Närvarar vid första medlemsträffen som meddelas en vecka i förväg. Kan man inte närvara pga sjukdom så måste ett mejl ha skickats till info@althaqalayn.se senast samma dag som första medlemsträffen inträffar.
  • Medlemmen närvarar alla kurstillfällen med maximalt 4 dagars frånvaro i rad. Ledighet samt sjukdom anses inte som frånvaro och behöver informeras via info@althaqalayn.se eller via kursens specifika kanal.
  • Bemöter våra ideella funktionärer och andra medlemmar på ett respektfullt sätt. Vi har nolltolerans mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling.

Medlemsavgiften återbetalas ej vid uppsägning oavsett vilken part som säger upp medlemskapet.

§ 5. Ångerrätt
Vi följer Distansavtalslagen vilket innebär att du som privatperson har rätt till att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du väljer att ångra ditt köp så ber vi dig att kontakta oss på info@althaqlayn.se. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter att vi mottagit ditt meddelande om att avtalet frånträtts.